Ordinace fyzio a lymfoterapie

Romana Horová DiS

Ve Slaném, v rámci centra zdraví GENERACE, otevírám svou specializovanou ambulanci fyzio a lymfoterapie. Mezi ostatními profesionály tohoto zařízení, naplňuji oblast zejména lymfoterapie, která je celou velkou podskupinou fyzioterapeutické péče. Další doménou mojí činnosti je post-onkologická fyzioterapie a fyzioterapie při zátěži těla stresem a obezitou. Pracuji individuálně i skupinově.
Toto moje malé soukromé zdravotní zařízení má uděleno oprávnění k uvedené činnosti od 7/2022.

V tuto chvíli nemám uzavřenu smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou a pracuji na přímou platbu. 

Vzdělání ve zdravotnictví:

 • 2016 atestace v oboru Aplikovaná fyzioterapie
 • 2015 certifikace v technice Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PhDr. M. Prokešová, PhD., ÚVN Praha)
 • 2012 osvědčení v technice lymfotapingu (MUDr. René Vlasák, Prevence 2000, Praha)
 • 2011, 2012, 2016 účast na LYMPHO-kongresech České lymfologické společnosti
 • 2011 - 2018 průběžné vzdělávání ve fyzioterapii organizované RHB oddělením nemocnice Kladno
 • 2009 certifikace v lymfoterapii (MUDr. D.Bednaříková, v Brně NCO NZO, odborná týdenní stáž v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, oddělení lymfoterapie)
 • 2008 nespecifická mobilizace (Zdeňka Jebavá, Buď fit, Praha)
 • 2005 škola chůze (Iris Heyen, Otto Bock, Zruč - Senec)
 • 2002 kurz Senzomotorická stimulace (PhDr.Alena Herbenová, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha)
 • 2001 absolutorium Vyšší odborné školy zdravotnické v Kladně, obor diplomovaný fyzioterapeut

Praxe:

9/ 2022 Zahájení provozu soukromého zdravotnického zařízení

2018 - 2021 Rehabilitační ambulance MUDr.Matějkové ve Slaném, fyzioterapeut a lymfoterapeut, specializace převážně na lymfoterapii a fyzioterapii pacientů s primárním i sekundárním lymfedémem

2011 - 2018 Rehabilitační oddělení a certifikované lymfocentrum Oblastní nemocnice Kladno, fyzioterapeut a lymfoterapeut, lůžková i ambulantní péče

2001 - 2007 Geriatrické a Rehabilitační Centrum Kladno, fyzioterapeut, praxe u lůžka 


Protože věřím, že v lidském těle je všechno provázané se vším, vzdělávám se i mimo zdravotnictví v oboru  zdravého životního stylu, ke kterému podle mě patří kromě pohybu také zdravá výživa a péče o psychiku.

Mimo-oborové vzdělání:

 • od 3/2019 doposud účastnice psychoterapeutického výcviku Instep 
 • 2/2018 - 10/2021 teoretické studium psychoterapie v rámci PPF PVŠPS 
 • 2015 - 2020 členka psychoterapeutické a neformální výcvikové skupiny výcviku Jižní Čechy netofislands.cz
 • 2008 osvědčení "Poradce pro výživu" MAHRA spol.s r.o. (MVDr.Ing. Miloslav Valenta, Doc.MUDr. Jiří Radvanský,CsC.), 2009 rozšíření na výživu dětí
 • 2006 osvědčení v metodice behaviorální terapie obezity STOB Ivy Málkové, v letech 2006 - 2013 mnoho rozšiřujích seminářů a setkání společnosti STOB
 • 2001 - 2019 množství kurzů, seminářů a kongresů na téma cvičení, zdravý životní styl- automobilizace páteře, fit ball + over ball, nordic walking, dýchání

Mimo-oborová praxe

2017 - dosud spolupráce s PhDr.Janem Kobylkou a Mgr.Květou Kadlecovou, jako organizátor a laický terapeut skupiny s náplní: osobnostní rozvoj, terapie a vzdělávání (www.netofislands.com)

2009 - 2017 spoluzakladatelka občanského sdružení pro zdravý životní styl pro občany Slaného a okolí Klub MATYLDA (www.matyldaslany.cz)

2007 - dosud vedení soukromé poradny pro zdravý životní styl, osobnostní rozvoj

2006 - 2013 lektorka skupinových kurzů STOB PhDr.Ivy Málkové, lektorka STOB týdenních prázdninových programů ve Svaté Kateřině

Fyzioterapie, lymfoterapie Slaný
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!