Fyzioterapie

19.08.2022

Fyzioterapie má mnoho podob. V rámci mých služeb se specializuji na tyto potíže: 

 • Stavy po léčbě karcinomu mammy
 • Pohybová omezení spojená s lymfatickými otoky
 • Fyzické projevy stresu
 • Obezita

Stavy po léčbě karcinomu mammy

Zpravidla jde o omezení v pohybu a bolesti v oblasti hrudníku, paže a páteře, nejvíce hrudní a krční, ale i bederní, dále pak řetězení potíží do ostatních částí těla. Stav bývá komplikován otokem - lymfedémem, současně bolestí a stresem spojeným s léčbou.
Omezení je způsobeno někdy operací, jindy ozařováním, často obojím. Vždy jde o poškození měkkých tkání, které ovlivňují postavení kloubů a kostí. 
Podmínkou pro fyzioterapii je doporučení lékaře či konzultace s lékařem, podmínkou pro ošetření lymfodrenáží je ukončený onkologický proces.

Při podpůrné léčbě je nutno citlivě hledat možnosti regenerace i pohybu, vhodný je celistvý přístup.
Při práci využívám:

 • fyzioterapie: vyšetření pohybového systému, ošetření měkkých tkání, uvolnění toku lymfy manuální lymfodrenáží (nutné svolení lékaře), uvolnění pohybu a navození správného pohybového stereotypu končetiny, hlavy a hrudníku technikou PNF a dalšími cvičebními přístupy, respirační fyzioterapie, šetrné mobilizace
 • psychoterapeutický přístup - respektující postup fyzioterapie dle psychických možností klientky, při zájmu klientky instruktáž tělesné relaxace, zapojení prvků duševní hygieny do léčby

Klientkám, které jsou už po léčbě karcinomu řadu let, ale trpí chronickými potížemi, nebo chronickým lymfedémem, nabízím zohledňující cenový program. 


Pohybová omezení spojená s lymfatickými otoky 

Lymfatické otoky mohou být vrozené či získané, lokalizace kdekoli na těle, nejčastěji ale na končetinách. Otok v člověku mění vnímání postižené části, způsobí změnu v držení těla i zatížení postižené končetiny, změny v pohybu. Otoky bývají asymetrické, tím je i zatížení těla v nerovnováze - rizikový stav pro bolesti a potíže pohybového systému. 

Při podpůrné léčbě využívám:

 • fyzioterapie: vyšetření pohybového systému, techniky měkkých tkání, uvolnění toku lymfy manuální lymfodrenáží (nutné svolení lékaře), uvolnění pohybu a navození správného pohybového stereotypu postižené části technikou PNF a dalšími cvičebními přístupy, šetrné mobilizace a automobilizační cviky, dále cviky senzomotoriky zaměřené na sebevnímání
 • psychoterapeutický přístup: chronické lymfatické otoky stejně jako všechny chronické pohybové nemoci přetěžují psychiku a způsobují stres, zájemcům tedy nabízím instruktáž tělesné relaxace, zapojení prvků duševní hygieny do léčby, podporu i nasměrování osobního zapojení klienta do sebepéče

Fyzické projevy stresu

Přílišný stres na jedné straně může způsobit fyzickou připravenost k boji či útěku, na druhé straně naopak ochabnutí a únavu svalstva. Nejčastější fyzické projevy stresu jsou: bolesti hlavy a zad, bolesti končetin, hrudníku. Patří sem i další potíže vnitřních systémů, např. potíže s dechem či s trávením, vylučováním či vysoký tlak. Jak je fyzioterapeutický ovlivnit?

Při podpůrné léčbě využívám:

 • vyšetření pohybového systému, individuální terapie - užití technik podle zjištěného stavu, instruktáž každodenní pohybové sebepéče, plán regenerace
 • psychoterapeutický přístup: zájemcům tedy nabízím instruktáž tělesné relaxace, zapojení prvků duševní hygieny do léčby, podporu i nasměrování osobního zapojení klienta do sebepéče

Obezita

Obezita je predisponujím faktorem přetížení a bolestí pohybového systému. V prvé řadě je nutno odlišit kompenzační fyzioterapii a zdravotní cvičení od cvičení se záměrem redukce tělesné hmotnosti. Redukční cvičení již není předmětem zdravotnické péče, ale mohu poskytnout poradenství a provedení zdravým  hubnutí.

Při podpůrné léčbě využívám:

 • vyšetření pohybového systému, individuální terapie - užití technik podle zjištěného stavu, instruktáž každodenní pohybové sebepéče
 • psychoterapeutický přístup: podle zjištěného stavu nabízím buď relaxaci či naopak aktivaci fyzického systému skrze, zapojení prvků duševní hygieny do léčby, podporu i nasměrování osobního zapojení klienta do sebepéče
Fyzioterapie, lymfoterapie Slaný
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!